Betty Blue (1986), dir. Jean-Jacques Beineix

"

Xung quanh em

Anh là người thông minh nhất

Anh là kẻ ngốc nghếch nhất

Chính vì thế

Em không bao giờ muốn xa anh…

"

— Nguyễn Quang Lập, 49 cây cơm nguội

Ryan McGinley

"Each time we don’t say what we wanna say, we’re dying."

— Yoko Ono

(via hankeatspaint)

Amélie